Angel Wing bij eenden, ganzen en zwanen

"Angel Wing" is een aandoening bij watervogels die helaas niet zo mooi is als de naam doet vermoeden. Het betreft een blijvende misvorming en handicap die optreedt als gevolg van een verkeerde voeding tijdens de groei van jonge eenden, ganzen en zwanen.

Bij jonge watervogels die voeding krijgen met teveel eiwit kunnen de slagpennen (de langste veren van de vleugels) te snel gaan groeien. Het gewicht van deze te snel groeiende veren is een te grote belasting voor de nog onderontwikkelde spieren, pezen en gewrichten van de jonge vogels. Als gevolg hiervan draaien door de zwaartekracht de uiteindes van de vleugels naar buiten. Als er niet direct wordt ingegrepen door de vogelarts, zullen de vleugelpunten in deze verkeerde positie blijven staan en doorgroeien. Dit komt vervolgens nooit meer goed.

Vogels met deze zware handicap kunnen nooit vliegen, hetgeen een enorme beperking van het natuurlijke gedrag betekent. Ook vluchten voor een roofdier kan alleen maar lopend of zwemmend.

De oorzaak is dus over het algemeen voeding met teveel eiwit. De aandoening wordt met name gezien bij watervogels die tijdens de groei worden bijgevoerd met brood door mensen. Dus hoewel goed bedoeld, is dat iets wat niet zou moeten gebeuren. (In de winter mag het bijvoeren van volwassen watervogels overigens wel).

Behandeling

Alleen wanneer in een zeer vroeg stadium wordt ingegrepen, kan een vleugel weer in de normale positie worden teruggebracht. Dit gebeurt door middel van een steunverband. Uiteraard moet ook direct de voeding worden aangepast.

© 2017 by Rob van Zon.