Dieetverandering van zaden naar pellets  

Het veranderen van het dieet van zaden naar pellets is vaak een uitdaging; De meeste kromsnavels eten namelijk niet graag dingen die ze niet al van jongs af aan kennen. Het is wel een uitdaging die in de meeste gevallen met geduld en doorzettingsvermogen overwonnen kan worden.

Vogels hebben een hoge stofwisseling en verbruiken daardoor veel energie. Niet of onvoldoende eten resulteert hierdoor snel in lichamelijke problemen of zelfs sterfte. Het is daarom extreem belangrijk om het overwennen van zaden naar pellets met beleid en voorzichtigheid uit te voeren.

 

Controle lichaamsgewicht

Tijdens het overwennen moet het gewicht van de vogel worden gecontroleerd. Het beste is om de vogel elke ochtend te wegen op een grammenweegschaal / keukenweegschaal. Sommige vogels blijven zelf zitten op een weegschaal, andere kunnen het beste in een bakje met deksel  (met luchtgaatjes) op de weegschaal worden geplaatst. Wanneer het gewicht met meer dan 10% afneemt, is dat een teken van problemen en moet het overwen-schema tijdelijk worden aangepast. Het monitoren van het gewicht is betrouwbaarder dan kijken of de vogel eet. Sommige vogels doen namelijk alsof ze eten, maar verpulveren het eten alleen maar en laten het vervolgens weer uit de snavel vallen.

 

Controle ontlasting

Het controleren van de ontlasting is een tweede methode om te controleren of een vogel voldoende eet. Voor het overwennen kan in kaart worden gebracht hoe vaak een vogel ontlasting produceert en hoe deze ontlasting eruit ziet. Wanneer de hoeveelheid ontlasting vermindert of de ontlasting er anders uit gaat zien (bijvoorbeeld zeer donker groen of zwart), kan dat een indicatie zijn voor het feit dat de vogel te weinig gegeten heeft.

 

Wanneer een vogel tijdens het overwennen meer dan 10% gewicht verliest of de ontlasting zorgwekkend verandert wat betreft hoeveelheid of aanblik moet er direct onbeperkt zaad worden aangeboden en contact worden opgenomen met de kliniek. Na lichamelijk herstel kan een vervolgplan worden opgesteld.

 

 

 

 

Overwenschema voorbeeld 1

Waarschuwing: Dit schema is niet veilig om te volgen wanneer er meer vogels samen worden gehouden en individueel toezicht en monitoring van gewicht en ontlasting niet betrouwbaar mogelijk is.

Wanneer een vogel tijdens het overwennen meer dan 10% gewicht verliest of de ontlasting zorgwekkend verandert wat betreft hoeveelheid of aanblik moet er direct onbeperkt zaad worden aangeboden en contact worden opgenomen met de kliniek.

 

 • De vogel moet de hele dag beschikking hebben over pellets. Zorg voor het juiste formaat pellets voor de betreffende vogelsoort. Een deel van de pellets kan nog in kleinere stukjes worden gebroken.

 • Biedt 3x per dag met tussenpozen van 6 uur gedurende precies 15 minuten zaden aan. De hoeveelheid zaad moet tijdens deze periodes van 15 minuten onbeperkt zijn. Na 15 minuten wordt het zaad (en eventueel op de bodem gevallen zaad) direct verwijderd.

 • Wanneer de vogel duidelijk wat pellets eet, wordt om te beginnen 1 van de 3 zaadmaaltijden weggelaten.

 • Wanneer het weglaten van een van de zaadmaaltijden niet resulteert in teveel gewichtsverlies of zorgwekkend veranderde ontlasting en de vogel duidelijk van de pellets eet, wordt een tweede zaadmaaltijd achterwege gelaten.

 • Wanneer het weglaten van de tweede zaadmaaltijd niet resulteert in teveel gewichtsverlies of zorgwekkend veranderde ontlasting en de vogel duidelijk van de pellets eet, wordt ook de laatste zaadmaaltijd achterwege gelaten.

 • Het lichaamsgewicht en de ontlasting moeten gedurende zeker nog een week nauwkeurig in de gaten worden gehouden.

 

 

 

 

 

 

 

Overwenschema voorbeeld 2

Waarschuwing: Dit schema is niet veilig om te volgen wanneer er meer vogels samen worden gehouden en individueel toezicht en monitoring van gewicht en ontlasting niet betrouwbaar mogelijk is.

Wanneer een vogel tijdens het overwennen meer dan 10% gewicht verliest of de ontlasting zorgwekkend verandert wat betreft hoeveelheid of aanblik moet er direct onbeperkt zaad worden aangeboden en contact worden opgenomen met de kliniek.

 

 • Gedurende de gehele overwenperiode worden zowel zaden als pellets aangeboden. Ander voedsel wordt tijdens het overwennen niet aangeboden.

 • Er wordt van te voren een inschatting gemaakt hoeveel de vogel normaal gesproken eet. Dit kan door ’s ochtends en ’s avonds de hoeveelheid zaad te wegen en uit te rekenen hoeveel zaad er gegeten is. Deze hoeveelheid wordt als 100% aangenomen.

 • De eerste 3 dagen wordt precies deze hoeveelheid zaad ( de geschatte 100% aangeboden). Wanneer de vogel tijdens deze 3 dagen gewicht verliest, wordt deze hoeveelheid verhoogd tot een hoeveelheid waarbij de vogel niet meer afvalt, maar er ook geen zaad over is aan het einde van de dag. Dit is dan eventueel de nieuwe “100%”.

 • De twee volgende dagen wordt ’s ochtends een mengsel van 90% zaden en 10% pellets aangeboden. Op dag 3 krijgt de vogel 100% zaden.

 • De twee hierop volgende dagen krijgt de vogel een mengsel van 80% zaden en 20% pellets aangeboden. Op dag 3 krijgt de vogel 100% zaden.

 • De twee hierop volgende dagen krijgt de vogel een mengsel van 70% zaden en 30% pellets aangeboden. Op dag 3 krijgt de vogel 100% zaden.

 • Op deze wijze wordt de verhouding tussen zaden en pellets steeds verder afgebouwd tot de vogel uiteindelijk 100% pellets eet.

 

 

 

Aanvullende tips

Los van het volgen van een van de overwenschema’s of als voorbereiding op het gaan volgen van een van de schema’s, kan geprobeerd worden om de vogel al op een wat meer vrijwillige manier te laten wennen aan de pellets. Hieronder staan enkele tips die het proberen waard zijn.

 

 • Pellets kunnen op een wit papier op de bodem worden aangeboden. Het contrast met de witte achtergrond kan extra interesse voor de pellets opwekken.

 • Pellets kunnen op een platte spiegel op de bodem worden aangeboden. Met name grasparkieten zien soms in hun eigen spiegelbeeld een concurrent, waardoor ze de neiging hebben om het eten op te eten voordat de “ander” dat kan doen.

 • De pellets of kleine stukjes pellets kunnen tijdelijk gemengd worden met iets lekkers en plakkerigs.

 • De pellets kunnen een beetje bevochtigd worden.

 • Samen eten met de vogel. Sommige vogels worden gestimuleerd om te eten als ze de eigenaar of andere vogels zien eten. Vogels die gewend zijn om met de eigenaar mee te eten van het “mensen-eten” kunnen soms ook verleid worden pellets te eten door deze door het eten van de eigenaar te mengen. De eigenaar kan doen alsof hij/zij het zelf ook opeet, en vervolgens de vogel wat aan te bieden.
   


 

© 2017 by Rob van Zon.