Kip chirurgie verstopt legapparaat

LET OP: Deze pagina bevat onsmakelijke afbeeldingen die tijdens de chirurgie gemaakt zijn!

Deze Antwerpse baardkriel verscheen op consult vanwege het feit dat ze zwaar ademde en niet meer zoals ze normaal gesproken wel deed, in een boom sliep. Eten en drinken deed ze nog wel normaal. Bij het lichamelijk onderzoek viel naast een afwijkende ademhaling op dat haar buik bijzonder dik en hard was. Door middel van echografisch onderzoek is vastgesteld dat de buik grotendeels gevuld was met een aantal massa's op de plek van de eileider en schaalklier, een beeld dat past bij een overvulling van het legapparaat. Door o.a. bepaalde anatomische- en/of functionele afwijkingen en/of infecties, komt het soms voor dat er iets mis gaat in het proces waarbij vanuit een rijpe follikel een compleet ei gevormd en gelegd wordt. Als gevolg hiervan kunnen er zich complete eieren met schaal, eieren zonder schaal of los ei-materiaal ophopen in het legapparaat (schaalklier en/of eileider) of kan er ei-materiaal los in de buikholte terecht komen. Er is besloten om het probleem chirurgisch op te lossen.

De hen is door middel van intraveneuze injectie-anaesthesie onder algehele narcose gebracht. Na de inductie is ze geintubeerd om de ademhaling te kunnen monitoren en indien nodig kunstmatig te kunnen beademen. Vervolgens is via een laterale snede de buik geopend. Een oud en verrot ei dat los in de buikholte terecht gekomen was is verwijderd, net zoals het  sterk verwijde legapparaat, gevuld met dooiermateriaal en 1 compleet ei zonder kalkschaal.

Intraveneuze anesthesie in Vena Basilica

Monitoring ademhaling

Incisie huid (na percutaan ligeren van A & V Femoralis superficialis)

Cauterisatie van bloedvaten alvorens het vergroeide "losse" ei te verwijderen

Patiënte en verwijderd materiaal na sluiten buikwand

Intubatie met stepped wall endotracheaal tube

Positionering voor laterale coeliotomie

Aspect van coeloom na incisie door buispieren

Aspect oviduct & schaalklier

Inhoud "losse ei"

© 2017 by Rob van Zon.