Papegaaienziekte

Papegaaienziekte, ook wel psittacose, ornithose en chlamydiose genoemd, is een gevaarlijke infectie ziekte. De verwekker, Chlamydia psittaci, is besmettelijk voor zowel veel verschillende soorten vogels als mensen! De besmetting treedt op via onder andere ontlasting, traanvocht en snot. De meeste gevallen van infectie treden op onder omstandigheden waarbij vogels onder stressvolle omstandigheden worden blootgesteld aan besmette vogels. Papegaaienziekte treedt het meeste na het aankopen van nieuwe vogels van handelaren of na het bezoek van bijvoorbeeld vogelshows.

​​Verschijnselen

De verschijnselen van een infectie met papegaaienziekte bij vogels zijn o.a. bol ztten, sloomheid, benauwdheid, niezen, neusuitvloeiing, ooguitvloeiing/bindvliesontsteking, diarree, geel-groene uraten, diarree, neurologische afwijkingen (evenwichtsstoornissen, slechte coördinatie, epilepsie) en sterfte. Lang niet elke besmette vogel vertoont alle verschijnselen; Sterker nog, sommige vogels vertonen überhaupt (nog) geen verschijnselen, maar zijn wel besmettelijk voor andere vogels en mensen!

 

Diagnose

Voor het stellen van de diagnose bij levende vogels kan er een test worden uitgevoerd op snot, speeksel, ooguitvloeiing, ontlasting en een uitstrijkje van de cloaca. In de praktijk voeren we het onderzoek meestal uit op 1 wattenstaafje waarmee we een uitstrijkje maken van traanvocht, de gehemeltespleet (choane) en de cloaca.

De test op papegaaienziekte is raadzaam bij vogels die passende ziekteverschijnselen vertonen, maar ook bij de aankoop van elke nieuwe vogel en van reeds aanwezige vogels die contact hebben gehad met andere positief-geteste of niet-geteste vogels. Ook wanneer u als eigenaar papegaaienziekte hebt, is het uiteraard nodig om de vogels te laten testen.

Behandeling

Papegaaienziekte wordt behandeld met bepaalde antibiotica. Omdat de Chlamydia-bacterie zich langdurig in bepaalde cellen kan 'verstoppen' voor de antibiotica, moet de infectie langdurig (meestal 6 weken) worden behandeld. Het is erg belangrijk om na de behandeling (of bij het niet opknappen van de vogels tijdens de behandeling) opnieuw te testen of de infectie daadwerkelijk gereageerd heeft op de ingestelde behandeling. Niet elke Chlamydia is even gevoelig voor het eerste keus antibioticum, waardoor soms een andere therapie moet worden ingesteld.

Papegaaienziekte is vanwege het risico voor mensen een 'aangifteplichtige ziekte'; Dit houdt in dat de dierenarts een positieve testuitslag moet doorgeven aan de overheid (nvwa). De overheid coordineert vervolgens het verdere testen en de behandeling.

Prognose

Na een tijdig gestarte behandeling is de prognose meestal gunstig. Zonder tijdige behandeling is de kans op overlijden groot als er eenmaal ernstige verschijnselen zijn.

Papegaaienziekte

Papegaaienziekte is een zogenaamde "zoonose", dat wilt zeggen dat het een ziekte is die van dier op mens kan worden overgedragen. Bij mensen kan besmetting met Chlamydia psittaci onder andere leiden tot longontsteking, soms met een ernstig of zelfs dodelijk verloop. Dus ook voor de gezondheid van het gezin is het zeer raadzaam om er zeker van te zijn dat vogels geen papegaaienziekte hebben.

© 2017 by Rob van Zon.