Informatie vogels

Rob van Zon is als vogelarts aangesloten bij zowel de Association of Avian Veterinarians  (internationale vogelarts / vogelspecialist-vereniging) als de Werkgroep Bijzondere dieren van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht. 

De patiënten zijn zowel in- als uitheemse soorten, zoals kromsnavels (papegaaien/parkieten), uilen & roofvogels, hobbypluimvee zoals watervogels, hoenderachtigen (bijv. kippen, fazanten), duiven en zangvogels. 

Rob behandelt naast de door mensen gehouden vogels ook veel wilde vogels.

Voor meer informatie over ziektes en problemen bij vogels kunt u terecht op www.dierenkliniekrijnlaan.nl/informatie-vogel

 

© 2017 by Rob van Zon.